T.G Sokół - Gniazdo Warszawa

2003.08.20

2003.08.20 – 08.27 Podlesice, Obóz PO