T.G Sokół - Gniazdo Warszawa

2002.07.01

2002.07.01 – 07.15 Jura – trekking