T.G Sokół - Gniazdo Warszawa

Nowe godziny zajęć wspinaczkowych


2013

Od 22.03.2013 zajęcia będą odbywały się od godziny 16.00 do 19.00